Kas mēs esam?

Mozaīka ir biedrība - biedru organizācija. Esam vecākā LGBT organizācija Latvijā.
Mozaīka tika dibināta 2006. gadā ar mērķi uzlabot LGBT kopienas dzīves kvalitāti un sekmēt līdztiesību Latvijā.
Mozaīkas pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce) un valde.
Augstākā lēmējinstance ir biedru kopsapulce. Biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā un tajā biedri ievēl biedrības valdi, valdes priekšsēdētāju un revidentu. Valde ir biedrības augstākā lēmējinstitūcija laikā starpkopsapulcēm.
Valde vada un pārstāv Mozaīku, atbild par biedrības biroja darbību, finansiālo darbību, lietvedību, darbiniekiem un brīvprātīgajiem.


LGBT Namā atrodas Mozaīkas informācijas centrs un lielākā Baltijā LGBT+ tematikas bilbiotēka, kā arī Mozaīkas birojs.
Šobrīd dēļ epidemioloģiskās situācijas valstī LGBT Nams nav atvērts apmeklētājiem bez iepriekšējās pieteikšanās. Lūdzam sazināties ar mums!
Katru otrdienas vakaru darbojas Tetspunkts.
Testpunkts darbojas otrdienās no 18:00 līdz 20:30


0