en-#ApturiNaidu

11/12/2021

Projekts #Apturi Naidu ir vērts uz naida runas un naida noziegumu ierobežošanu Latvijā. Projekta ietvaros tiks veikta naida runas monitorēšana sociālajos tīklos, kā arī noteiktu ziņojumu nodošana tiesībsargājošajām iestādēm izmeklēšanai. Projekta ietvaros tiks izstrādāta arī esošās likumdošanas naida runas un naida noziegumos analīze, kā arī sniegti priekšlikumu likumdošanas bāzes izstrādei.

Projekta ietvaros tiks izstrādā arī atjaunojošā taisnīguma metodoloģija, kas tiks pielāgota darbam ar naida runu un naida noziegumiem, kas būs inovatīvs piedāvājums atbilstošajām valsts iestādēm. Projekta gaitā tiks nodrošināts, lai naida runas un naida noziegumu jautājumi ir konstantā uzmanības lokā atbilstošajās valsts iestādēs un tiesībsargājošajās institūcijās, kā arī tiks nodrošināta konstruktīva sadarbība veiksmīgai jautājuma risināšanai.

Projekta ietvaros norisināsies arī kampaņa #ApturiNaidu, lai veidotu sabiedrības izpratni par naida noziegumu jautājumiem, kā arī par ziņošanas procesiem sociālajiem tīkliem un iespējām ziņot tiesībsargājošajām iestādēm.

Projektu #Apturi Naidu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.