en-Ir pienācis laiks stingri iestāties par visām ģimenēm

05/04/2021

Pēdējās dienas nevienam no mums nav bijušas vieglas. Cik reizes mūsu pašu politiķi un likumdevējs mēģinās padarīt mūs par otršķirīgiem pilsoņiem? Cik bieži būs jāšķiras no mīļiem draugiem un ģimenēm, kas izvēlas nepalikt Latvijā, jo pazemojumu ir bijis pietiekami un gribas vienkārši mierīgi dzīvot, audzināt bērnus un netikt atstumtiem savas seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ. Cik daudz parakstu par visām ģimenēm vēl ir jāsavāc? Cik #Dzīvesbiedru rāmīšu sociālos medijos ir pietiekami, lai arī Saeimas deputāti redzēti, ka sabiedrība nebūt nav naida un neiecietības pilna?

Nesenie notikumi ar no jauna iesniegtajiem grozījumiem Satversmes 110. pantā, kas paredz definēt ģimeni kā savienību starp vīrieti un sievieti, ir nopietns Latvijas konstitucionālās iekārtas apdraudējums, vienam politiskam spēkam atklāti nostājoties pret Satversmes tiesas spriedumu un apšaubot Satversmē noteikto tiesas statusu. Steidzīgi grozīt Satversmes 110. pantu, lai izvairītos no Satversmes tiesas sprieduma pildīšanas, ir klaja necieņa pret Latvijas valsts iekārtu, un pārsteidz tas, ka šo necieņu pauž tieši nacionālistiski noskaņoti politiķi. Mēs ceram, ka gan Nacionālās Apvienības koalīcijas partneri, gan Latvijas Republikas valdības vadītājs, gan Valsts prezidents neignorēs šīs pret Satversmes tiesu un pašu Satversmi vērstās darbības. Tiesiskā valstī konstitucionālās tiesas sprieduma pienācīga izpilde ir garants likuma varas visaptverošai ietekmei.

Klaji mēģinot apiet Satversmes tiesas nolēmumu lietā "Par Darba likuma 155.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam", atsevišķi politiķi ne tikai iedragā Latvijas tiesiskumu, bet atklāti vēršas pret visām Latvijā dzīvojošām viendzimuma ģimenēm, kas šeit strādā, maksā nodokļus, audzina bērnus. Un arī šos cilvēkus no diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes sargā Latvijas Republikas Satversme. Viendzimuma ģimenes ir pastāvējušas, pastāv un pastāvēs, un nav likumdevēju varā kādam atņemt ģimenes vārdu. Taču likumdevējs var padarīt šo ģimeņu dzīvi sarežģītāku, turpinot liegt tām valsts aizsardzību un atbalstu, papildus vēl arī nostiprinot šo netaisnīgo attieksmi Satversmē. Daudzās no viendzimuma ģimenēm aug bērni, kas, Satversmes 110. panta grozījumu ierosinājušo politiķu prāt, nav pelnījuši valsts rūpes.

Mēs sakām paldies tiem 25 Saeimas deputātiem, kas balsoja pret šīs iniciatīvas virzīšanu. Kādreiz mēs pat nevarējām cerēt uz tik daudzu deputātu atbalstu - bija divi, maksimums trīs drosmīgie. Taču laiki patiešām mainās. Dienā, kad notika balsojums, portālā "Mana Balss" tika sasniegts 20 000 parakstu iniciatīvai "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību" (šobrīd tie ir jau vairāk nekā 22 000 paraksti). Publiskajā telpā bija lasāma atklāta vēstule pret ierosinātajiem grozījumiem, ko vienas dienas laikā parakstījuši 339 uzņēmēji, ārsti, akadēmiķi, juristi, radošo industriju un NVO pārstāvji, politiķi, teologi un reliģiskie līderi. Saeima nedrīkst pakļauties viena politiskā spēka populismam, kas bez pamatojuma apgalvo, ka pārstāv 'sabiedrības vairākuma' viedokli, savās iedomās padarot mūs par neiecietīgu un naidpilnu sabiedrību. Latvijas sabiedrība ir dažāda un nekad nav atstūmusi ģimenes, kas neatbilst vienam noteiktam "ģimenes ideāla" modelim. Un arī LGBT cilvēki, viņu ģimenes, viņu vecāki un viņu bērni ir daļa no šīs sabiedrības. Mēs esam moderna Eiropas sabiedrība, ko atsevišķi politiķi un politiskie spēki mēģina mālēt neiecietības krāsās.

Aicinām Saeimas deputātus apzināties, ka pakļaušanās vienas partijas populismam un atbalsts šai iniciatīvai ir signāls gan cilvēkiem Latvijā, gan visai starptautiskajai sabiedrībai par mūsu valsts izvēli ierobežot cilvēktiesības tā vietā, lai atbalstītu mazāk aizsargātas sabiedrības grupas. Turklāt šie grozījumi ir pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām, jo gan Eiropas Cilvēktiesību un Pamatbrīvību konvencija, gan Eiropas Savienības tiesības aizsargā ģimeni tās plašākajā nozīmē, tai skaitā ģimenes, ko veido viena dzimuma pāri. Attālināties no Eiropas pamatvērtībām un Eiropas kultūrtelpas ir bīstams signāls. LGBT cilvēku tiesību jomā esam daudz tuvāk Krievijai nekā Eiropai. Arī šo jauno Satversmes grozījumu pamatā ir idejas, kas raksturīgas tieši nedemokrātisku režīmu ideoloģijām. Politiķi, politikas veidotāji, partiju vadītāji, Saeimas deputāti - nepieļaujat, ka tas notiek ar Latviju! Ir laiks stingri iestāties par visām ģimenēm un nešķirot Latvijas ģimenes "pareizajās" un "nepareizajās".