en-Mozaīka pauž viedokli Satversmes tiesas lietā par LGBT jautājumiem

22/12/2020

Šodien Mozaīka pauda viedokli ļoti nozīmīgajā Satversmes tiesas lietā par normu, kas bērna bioloģiskās mātes partnerei liedz tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas.

Mozaīku Satversmes tiesas sēdē pārstāvēja LaurisLiepa (Cobalt) un Mozaīkas valdes loceklis Kaspars Zālītis. Mozaīka sēdē piedalījās kā Satversmes tiesas pieaicinātā ieinteresētā puse. Tiesas sēdē piedalījās arī vairāku ministriju pārstāvji, Latvijas Republikas Tiesībsargs, Latvijas Republikas Saeimas pārstāvis un dažādi konstitucionālo tiesību eksperti.

Satversmes tiesa sēde lietā Nr.2019-33-01 "Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam" var kļūt par vērā ņemamu pagriezienu viendzimuma pāru tiesību atzīšanā Latvijā.

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti video konferences režīmā.

Šīs lietas būtība un izskatāmais piemērs ir situācija, kurā atrodas daudzi viendzimuma pāri, kas audzina bērnu vai bērnus. Pieteikuma iesniedzēja atrodas stabilās viendzimuma attiecībās ar savu partneri. Pēc kopdzīves uzsākšanas pieteikuma iesniedzējas partnerei piedzima divi bērni. Pēc jaunākā bērna piedzimšanas pieteikuma iesniedzēja vēlējusies doties desmit kalendāra dienas ilgā atvaļinājumā, lai būtu klāt jaundzimušā bērna dzīves pirmajos brīžos un sniegtu atbalstu savai partnerei un viņas bērniem. Tomēr apstrīdētā norma paredzot, ka tiesības uz desmit kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas ir tikai bērna tēvam, bet neparedzot šādas tiesības bērna mātes partnerei, kas faktiski ir uzskatāma par vienu no bērna vecākiem.

Saskaņā ar Satversmes 110. panta pirmo teikumu likumdevējam ir pienākums nodrošināt sociālo un ekonomisko aizsardzību visām ģimenēm, tai skaitā arī viendzimuma partneru izveidotām ģimenēm. Izskatāmajā lietā ir vērtējama tāda tiesiskā regulējuma satversmība, ar kuru viendzimuma partneru izveidotas ģimenes atstātas ārpus valsts izveidotās ģimenes sociālās aizsardzības sistēmas.

Gaidām, ka šīs Latvijai vēsturiskās Satversmes tiesas lietas spriedums tiks pasludināts 12. novembrī.