en-Pieejams SKDS pētījums par attieksmi pret LGBT personām Latvijā

01/03/2021

2020. gada maijā LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka" tirgus pētījumu centram SKDS pasūtīja, kas 2020. gada jūnijā veica Latvijas iedzīvotāju aptauju par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret LGBT personām un ģimenes jēdziena paplašināšanu.

Projekta "LGBT Latvijā 2020" ietvaros, ko finansēja Sabiedrības Integrācijas Fonds no Kultūras Ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, pasūtītajā pētījumā tika secināts.

Aptaujā respondentus aicināja paust savu attieksmi pret homoseksuāliem cilvēkiem un homoseksuālām attiecībām. Saskaņā ar aptaujas datiem katrs trešais (31%) respondents norādīja, ka, viņaprāt, gan homoseksuālie cilvēki, gan homoseksuālās attiecības ir nosodāmas, 27% atbildēja, ka viņiem nav iebildumu pret homoseksuāliem cilvēkiem, taču homoseksuālās attiecības ir nosodāmas, bet 27% atzīmēja atbildi "nav nosodāmi ne homoseksuālie cilvēki, ne homoseksuālās attiecības". Salīdzinot ar iepriekš veikto aptauju datiem, vērojams, ka 2020 .gadā pētījuma dalībnieki retāk kā 2018. gadā uzskatīja, ka gan homoseksuāli cilvēki, gan homoseksuālas attiecības ir nosodāmas (2020: 31% 2018.: 33%, 2009.-2015.: 22%-28%).

Respondentiem tika jautāts, ka Saeimā tiek lemts par tā sauktā Dzīvesbiedru likuma nepieciešamību, diskutējot, vai apzīmējumu "ģimene" Latvijas normatīvajos aktos vajadzētu attiecināt ne tikai uz laulātiem pāriem, bet arī uz divu cilvēku faktisku kopdzīvi. Pieņemot šo likumu, noteiktas tiesības (piem., mantojuma tiesības, tiesības pieņemt lēmumu par ārstēšanu) tiktu piešķirtas arī nereģistrētā kopdzīvē dzīvojošajiem. Kāda ir Jūsu attieksme pret šāda likuma pieņemšanu? Tika lūgts arī paust attieksmi pret aicinājumu likumā paredzēt, ka noteiktas tiesības (piem., mantojuma tiesības, tiesības pieņemt lēmumu par ārstēšanu) tiktu attiecinātas arī uz viendzimuma pāriem. Kopumā 38% (2018. 34%) respondentu atbalstīja priekšlikumu noteiktas tiesības (piem., mantojuma tiesības, tiesības pieņemt lēmumu par ārstēšanu) attiecināt arī uz viendzimuma pāriem, Kritiski noskaņoti pret šādu aicinājumu bija 47% respondentu (2018. 53%).

2020.gada jūnijā veiktajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā respondentiem lūdza minēt viedokli par iespējamo reakciju, ka gadījumā, ja Jūs uzzinātu, ka kāds Jūsu ģimenes loceklis (tuvs vai attāls) ir homoseksuāls, kā Jūs, visticamāk, rīkotos? Kopumā 30% respondentu minēja, ka viņu attiecības visdrīzāk nemainītos, savukārt 14% minēja, ka atbalstītu ģimenes locekli un nepieciešamības gadījumā atbalstītu. Kritiski vai negatīvi noskaņoti bija 15%, kuri minēja, ka visticamāk mazāk konstatētos ar ģimenes locekli, 13% apspriestu to ar citiem ģimenes locekļiem un nosodītu un 10% atklāti nosodītu, un/ vai vērstos pret ģimenes locekli (piespiestu ārstēties, ja dzīvojat kopā, lūgtu pamest dzīves vietu u.c.).

Noslēgumā respondentiem lūdza minēt vai viņi personīgi pazīstat kādu homoseksuālu, biseksuālu, transpersonu? Kopumā 62% no aptaujātajiem minēja, ka nepazīst nevienu šādu cilvēku, neatkarīgi no aptaujāto dzimuma, bet vecāki par 45 gadiem. Galvenokārt ārpus Rīgas dzīvojošie. 21% aptaujāto minēja, ka pazīst homoseksuālu personu. 5% pazīst biseksuālu personu un 8 (0,7%) respondenti pazīst personu, kuras dzimums atšķīrās no tās bioloģiskā dzimuma.

Pētījuma datus var publicēt tikai ar atsauci uz LGBT un viņu draugu apvienības "Mozaīka" pasūtīto un pētījuma centra SKDS veiko pētījumu par sabiedrības attieksmi pret LGBT personām.