en-Vēlēšanas 2022: Politisko spēku nostāja LGBT tiesību jautājumos

09/12/2022

Kā jau pirms katrām vēlēšanām, LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka" nosūtīja jautājumus visiem 14. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstiem.

Uz "Mozaīkas" jautājumiem atbildes sniedza tikai četri kandidātu saraksti vai to pārstāvji - "Jaunā Vienotība" (Inese Lībiņa - Egnere), "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija (Elizabete Krivcova), Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", "PROGRESĪVIE", Attīstībai/Par!.

Lai padziļinātāk iepazītos ar politisko partiju pārstāvju viedokļiem par LGBT tiesību sāvokļa uzlabošanu, aicinām arī noskatīties Diskusijas "Pārmaiņas ir Tavās rokās" ierakstu. Diskusija norisinājās 21.septembrī un tajā piedalījās:

  • Inese Lībiņa Egnere (Rīga Nr.2) - Jaunā Vienotība
  • Uldis Budriķis (Kurzeme Nr.2) - Konservatīvie
  • Dāvis Lodziņš (Kurzeme Nr.9) - "PROGRESĪVIE"
  • Marija Golubeva (Rīga Nr. 1) - Attīstībai/Par!

Diskusiju skaties šeit: https://youtu.be/o6PeYHMfMDQ

Partiju atbildes tika izkārtotas to CVK izlozēto saraksta numuru kārtībā. Drīzumā tiks publicēts arī "Mozaīkas" politisko partiju novērtējums.

Visiem sarakstiem tika uzdoti 5 jautājumi:

  1. Vai atbalstāt Civilās Savienības likumprojekta pieņemšanu tā pašreizējā redakcijā?
  2. Kādus tiesību aktus un/vai politikas dokumentus Jūsu partija/partiju apvienība plāno virzīt vai atbalstīt, lai sniegtu atbalstu visu ģimeņu, tai skaitā viendzimuma ģimeņu, tiesiskai, sociālai un ekonomiskai aizsardzībai Latvijā?
  3. Kādai, Jūsuprāt, jābūt valsts kopējai politikai un vai nepieciešama kādas likumdošanas un/vai politikas izmaiņas, lai ierobežotu naida runu, naida noziegumus un citas naida izpausmes, kas vērstas kā pret LGBT kopienu, tā pret citām mazaizsargātām grupām Latvijā? Vai, Jūsuprāt, jāuzlabo Valsts policijas kapacitāte naida runas, naida noziegumu un citu naida incidentu izmeklēšanā?
  4. Kā, Jūsuprāt, jāpilnveido Latvijas likumdošana transpersonu tiesību aizsardzības jomā?
  5. Kādam, Jūsuprāt, jābūt Satversmes tiesas spriedumu izpildes uzraudzības mehānismam?

Vai atbalstāt Civilās Savienības likumprojekta pieņemšanu tā pašreizējā redakcijā?

Nr. 1 Jaunā Vienotība

Likumprojekts "Civilās savienības likums" ticis izstrādāts, lai izpildītu Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra spriedumā Nr. 2019-33-01 uzlikto pienākumu likumdevējam - aizsargāt ikvienu ģimeni, nodrošinot tām gan juridisko aizsardzību, gan ekonomisko un sociālo aizsardzību un atbalstu. Partiju apvienība "Jaunā Vienotība" pilnībā atbalsta Civilās savienības likuma pieņemšanu, jo tas sniegs tiesisku noteiktību un garantu ikvienām attiecībām, arī negaidītos dzīves pavērsienos. Esam nepārtraukti līdzdarbojušies likumprojekta tapšanas procesā. Pati personīgi biju Saeimas Juridiskās komisijas darba grupas sastāvā, kurā strādāju pie likuma sagatavošanas, savlaicīgas virzības, kā arī atbalstīju to Saeimas Juridiskajā komisijā.

Nr. 7 Saskaņa

Saskaņa uzskata, ka pirms pieņemšanas ir jāpilnveido Civilās Savienības likums.

Nr. 11 Nacionālā Apvienība

Neatbalstām. Uzskatām, ka šāds likums vājinātu laulības institūta nozīmi, kuras saglabāšanu un stiprināšanu pašreiz Satversmē formulētajā veidā uzskatām par būtisku uzdevumu.

Nr. 15 PROGRESĪVIE

PROGRESĪVIE iestājas par laulību vienlīdzību un, nonākot Saeimā, atbilstoši partijas kongresā apstiprinātajai programmai atbalstīs viendzimuma laulību tiesību nodrošināšanu. Tai pat laikā PROGRESĪVIE apzinās, ka tas būs ilgs process, turklāt nepieciešams maksimāli drīz izpildīt Satversmes tiesas lēmumu, nodrošinot visu ģimeņu, t. sk. ārpus laulības kopā dzīvojošo pāru juridisko, ekonomisko un sociālo aizsardzību, neatkarīgi no viņu seksuālās orientācijas. Civilās Savienības likumprojektā ir būtiski trūkumi - piemēram, attiecībā uz nebioloģiskā vecāka lomu kopīgu bērnu dzīvē, attiecībā uz īpašuma mantošanu, attiecībā uz partnera pārstāvību ārstniecības procesā.

Tā kā likumprojekts "Nacionālās apvienības", "Zaļo un zemnieku savienības" un "Saskaņas" deputātu rīcības dēļ, nenodrošinot balsojumā kvorumu, nav pieņemts esošā Saeimas sasaukuma laikā, uzskatām, ka nākamās Saeimas deputātiem ir pienākums to prioritārā kārtībā pēc iespējas uzlabot atbilstoši kopienas reālajām vajadzībām un pieņemt aptuveni pusgada laikā pēc jaunās valdības izveidošanas.

Nr. 16 Attīstībai/ Par!

Visu ģimeņu, tai skaitā arī viendzimuma pāru tiesiskā, sociālā un ekonomiskā aizsardzība vienmēr ir bijusi viena no apvienības "Attīstībai / Par!" prioritātēm. Jau 2014. gadā pašreizējais "Attīstībai / Par!" frakcijas vadītājs Juris Pūce iniciatīvu platformā manabalss.lv iesniedza iniciatīvu par Kopdzīves likuma pieņemšanu, kas pēc 10 000 parakstu savākšanas, Saeimā tomēr tika noraidīts. Savukārt 2019. gadā Marija Golubeva kopā ar kolēģiem, izskatīšanai Saeimā iesniedza nevalstisko organizāciju un ekspertu izstrādāto Dzīvēsbiedru likumu, kas netika nodots izskatīšanai komisijām. Neskatoties uz to, 2020. gadā Saeimas deputāta Ilmāra Dūrīša vadītās Saeimas sociālo un darba lietu komisijas darba grupas par ārpuslaulībā dzīvojošo pāru tiesisko aizsardzību ietvaros tika izstrādāti un Saeimā pieņemti grozījumi Pacientu tiesību aizsardzības likumā, kas pašlaik nosaka, ka "pacienta pilnvarotajai personai prioritāti pār laulāto vai tuvo radinieku ir tiesības lemt par pacienta ārstēšanu vai atteikšanos no tās". Vienlaikus "Attīstībai / Par!" Saeimas deputāti Juris Pūce un Inese Voika ir aktīvi piedalījušies un aizstāvējuši Civilās savienības likuma izstrādi un pieņemšanu gan Saeimas Juridiskās komisijas darba grupā par Satversmes tiesas sprieduma Nr. 2019-33-01 ieviešanu, gan Saeimas Juridiskajā komisijā. "Attīstībai / Par!" frakcija mērķtiecīgi strādā, lai Civilās savienības likums tiktu pieņemts, iespējams vēl šajā sasaukumā.


Kādus tiesību aktus un/vai politikas dokumentus Jūsu partija/partiju apvienība plāno virzīt vai atbalstīt, lai sniegtu atbalstu visu ģimeņu, tai skaitā viendzimuma ģimeņu, tiesiskai, sociālai un ekonomiskais aizsardzībai Latvijā?

Nr. 1 Jaunā Vienotība

Partiju apvienība "Jaunā Vienotība" vienmēr ir iestājusies par visu ģimeņu aizsardzību. Uzskatām, ka spēcīgas ģimenes ir Latvijas pamats un demokrātiskā sabiedrībā nav pieļaujams, ka personām tiek ierobežotas tām piemītošās cilvēktiesības. 13. Saeima nav paveikusi savu mājasdarbu, proti, nav izpildījusi Satversmes tiesas spriedumu, pieņemot Civilās savienības likumu, tāpēc partiju apvienība "Jaunā Vienotība" virzīs šo jautājumu atkārtoti jau 14. Saeimā.

Nr. 7 Saskaņa

Jāturinā darbs pie Civilās Savienības likuma.

Nr. 11 Nacionālā Apvienība

Priekšlikumu kopums bērnudārzu pieejamības nodrošināšanai; speciālās stipendijas jaunajiem vecākiem; mājokļu pieejamības programmu paplašināšana; bērnu kopšanas un vecāku pabalsta palielināšana; ģimenēm draudzīgākās pašvaldības un uzņēmuma projektu turpināšana un attīstība.

Nr. 15 PROGRESĪVIE

Kā minēts iepriekšējā jautājuma atbildē, PROGRESĪVIE rosinās laulību vienlīdzības nodrošināšanu, aicinot izstrādāt regulējumu viendzimuma laulību ieviešanai, sākot ar aicinājumu svītrot Civillikuma Pirmās nodaļas, otrās apakšnodaļas, 35.panta otro teikumu par viendzimuma laulību aizliegumu, atgriezt Satversmes 110. pantu oriģinālajā redakcijā. Tāpat arī atbalstīsim Civilās savienības likuma pieņemšanu, nodrošinot tiesisko aizsardzību arī nelaulātiem pāriem.

PROGRESĪVIE aicinās papildināt likuma pantus, kas skar diskrimināciju, naida runu un naida noziegumus, lai visur tiešā veidā tiktu norādīts aizliegums diskriminācijai uz seksualitātes vai dzimtes identitātes pamata, mazinot LGBTQIA+ kopienas locekļiem nelabvēlīgas tiesībsargājošo institūciju pārstāvju interpretācijas gadījumos, kad ģimenēm nācies saskarties ar diskrimināciju vai naida incidentiem. Tomēr sevišķi būtiski nodrošināt pilnvērtīgu tiesību normu piemērošanu - jau šobrīd spēkā esošie formulējumi, kuros seksualitāte vai dzimtes identitāte nav nosaukta, ietver atsauci uz aizliegumu diskriminēt "citu pazīmju dēļ", taču kopienas pieredze liecina, ka bieži netiek izmantota iespēja uz šī pamata uzsākt tiesvedību.

Tāpat arī PROGRESĪVIE atbalsta "tikumības grozījumu" Izglītības likumā atcelšanu un aicinātu nodrošināt iekļaujošu seksuāli reproduktīvo izglītību veselības mācības ietvaros, ietverot LGBTQIA+ kopienu un tai būtiskus jautājumus. Iekļaujoša izglītība, kurā informācija par LGBTQIA+ identitātēm ir pašsaprotama tās daļa, veicinās bērnu no viendzimuma ģimenēm drošību un labsajūtu izglītības iestādēs. Skolotājiem jābūt kompetentiem darbā ar LGBTQIA+ kopienas bērniem un jauniešiem, kā arī darbā ar bērniem, kuri aug viendzimuma ģimenēs - to iespējams nodrošināt, organizējot pedagogiem dažādības treniņus.

Nr. 16 Attīstībai/ Par!

Apvienība "Attīstībai / Par!" turpinās mērķtiecīgu darbu visu ģimeņu tieiskajai aizsardzībai, kas iekļauj Satversmes tiesas spriedumu Nr. 2019-33-01 un Nr. 2020-34-03 pilnīgai izpildei.

Nevalstiskās organizācijas un Tieslietu ministrija ir identificējusi vairāk nekā 50 nepieciešamos grozījumus dažādos normatīvajos aktos, lai pilnvērtīgi ieviestu Civilās savienības likumu, tostarp nodokļu, mantojuma, veselības aprūpes, interešu konflikta, pensiju un sociālā atbalsta, īres un citās jomās. "Attīstībai / Par!" iestājas par visu ģimeņu aizsardzību, neatkarīgi no dzimuma, tai skaitā arī radīt mehānismus, kas atzīstu un aizsargātu ģimenes un cilvēkus, kuri dzīvo nereģistrētā kopdzīvē. "Attīstībai / Par!" apņemas strādāt, lai pilnveidotu likumdošanu, tai skaitā ari uzlabotu politiku, kas nodrošinātu, ka valsts ģimenes atbalsts iekļauj visas ģimenes bez jebkādas diskriminācijas.


Kādai, Jūsuprāt, jābūt valsts kopējai politikai un vai nepieciešama kādas likumdošanas un/vai politikas izmaiņas, lai ierobežotu naida runu, naida noziegumus un citas naida izpausmes, kas vērstas kā pret LGBT kopienu, tā pret citām mazaizsargātām grupām Latvijā? Vai, Jūsuprāt, jāuzlabo Valsts policijas kapacitāte naida runas, naida noziegumu un citu naida incidentu izmeklēšanā?

Nr. 1 Jaunā Vienotība

Naida runa un naida noziegumi joprojām ir aktuāla problēma Latvijas tiesību sistēmā, un šobrīd tas papildus aktualizējies arī kontekstā ar Krievijas agresiju Ukrainā. Mēs, "Jaunā Vienotība", uzskatām, ka valsts nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut naida noziegumus un naida runu. Turklāt tiesību normām attiecībā uz šiem noziegumiem ir jābūt tik skaidrām, lai ne tikai atbilstoši sodītu pārkāpējus, bet arī novērstu šādus naida noziegumus vispār.

Esam aktīvi strādājuši - 13. Saeimas sasaukuma laikā "Jaunā Vienotība" deputāts, Saeimas Krimināltiesību apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins rosināja grozījumus un iesniedza atbilstošus priekšlikumus Krimināllikumā, un tādējādi panācām, ka šobrīd apstāklis, ka noziedzīgs nodarījums izdarīts seksuālās orientācijas dēļ, ir vainu pastiprinošs apstāklis. Nevar noliegt, ka tikpat svarīga kā tiesiskā ietvara izveide naida runas un noziegumu apkarošanai, ir arī likuma piemērošanas jautājums. Tādēļ noteikti jāstiprina tiesību sargājošo institūciju kapacitāte atpazīt, identificēt un izmeklēt naida noziegumus.

Nr. 7 Saskaņa

Saskaņa uzskata, ka naida noziegumu izmeklēšanā policijai trūkst gan kapacitātes, gan objektīvas pieejas. Tas ir jāpilnveido. Šī problēma ir aktuālā gan attiecībā pret LGBT pārstāvjiem, gan pret etniskām minoritātēm, dažos aspektos arī pret sievietēm. Līdz ar to šai problēmai ir sistēms raksturs.

Nr. 11 Nacionālā Apvienība

Savulaik Nacionālā apvienība panāca, ka MK noteikumos par audzināšanas vadlīnijām izglītības iestādēs iecietība tiek formulēta kā viena no būtiskām audzināšanas vērtībām. Lai arī iecietību nevar panākt ar ierakstu likumā vai normatīvajos aktos, spēja iejusties, saprast atšķirīgu viedokli un spēt domstarpības risināt civilizēti un cieņpilni, ir tas, ko ar savu priekšzīmi jārāda arī valsts amatpersonām.

Nr. 15 PROGRESĪVIE

Latvijā jāveido iekļaujoša politika, veicinot sabiedrības saliedētību.Tikai saliedēta sabiedrība ir stipra sabiedrība; tāda, kurā katrs indivīds jūtas droši, piederīgs un spēj realizēt savus dzīves mērķus. Saliedētas sabiedrības vārdā ir jānovērš gan juridiskie, gan fiziskie šķēršļi, kas liedz noteiktām sabiedrības grupām baudīt tās tiesības un brīvības, ko visiem Latvijas iedzīvotājiem garantē Latvijas Republikas Satversme. Saeimas pienākums ir rādīt priekšzīmi, izskaužot diskrimināciju tiesiskajā un politiskajā līmenī, tādējādi veidojot un nostiprinot iekļaujošu attieksmi sabiedrībā, nevis aizbildināties ar nepamatotiem apgalvojumiem, ka sabiedrība nav gatava līdztiesības nodrošināšanai. Kā iepriekš atbildē minēts, PROGRESĪVIE aicinās papildināt likuma pantus, kas skar diskrimināciju, naida runu un naida noziegumus, kā arī nodrošināt līdztiesību, LGBTQIA+ kopienas locekļiem veidojot ģimenes.

Šobrīd redzams, ka Valsts policijas kapacitāte naida runas, naida noziegumu un citu naida incidentu izmeklēšanā diemžēl nav pietiekama. Būtisks aspekts stāvokļa uzlabošanā ir speciālistu izglītošana, veicinot izpratni par diskriminācijas, naida runas un naida noziegumu būtību. Jānovērš absurdie gadījumi, kuros Valsts policijas pārstāvji nav spējīgi atpazīt naida nozieguma pazīmes situācijā, kad cilvēkam uzbrūk viņa seksualitātes dēļ. Lai to panāktu, nepieciešamas mērķtiecīgas, obligātas apmācības tiesībsargājošo institūciju darbiniekiem, nodrošinot niansētu priekšstatu par LGBTQIA+ kopienu un citām mazaizsargātām grupām, mazinot aizspriedumus, informējot par drošības riskiem, ar ko šīs personas var saskarties aizspriedumu dēļ. Tāpat arī nepieciešams nodrošināt Valsts policijai nepieciešamos resursus darbā ar LGBTQIA+ kopienas locekļiem, tostarp, iespējams, veidojot LGBTQIA+ sakaru virsnieka (liaison officer) amatu policijas iecirkņos.

Nr. 16 Attīstībai/ Par!

Pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, naida runa un naida noziegumi kļuvuši daudz redzamāki plašākai sabiedrībai, bet tā ir realitāte ar kuru ilkstoši nākas sadzīvot daudzām mazaizsargātajām grupām, tostarp arī LGBTQA kopienai.

Marija Golubeva, Iekšlietu ministres amatā, cīņu ar naida runu un naida noziegumiem bija izvirzījusi kā vienu no savām prioritātēm. Kā ministre, Marija Golubeva izveidoja darba grupu, lai pilnveidotu esošo likumdošanu un praksi tiesībsargājošajās iestādēs. Marija Golubeva ir ieguldījusi būtisku darbu, lai pilnveidotu tiesībsargājošo iestāžu darbinieku profesionālās prasmes un zināšanas, tai skaitā arī par naida runas un naida noziegumu normu piemērošanu, izmeklēšanu, vainīgo sodīšanā un atbalsta sniegšanai upuriem.

"Attīstībai / Par!" uzskatām, ka joprojām nepieciešams pilnveidot Krimināllikumu, nosakot plašāku pamatu uzskaitījumu Krimināllikuma 150. pantā. Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka "Attīstībai / Par!" aktīvi iestājās par Krimināllikuma 48. panta "vainu pastiprinoši apstākļi" papildināšanu ar "sociālā naida" pamatu, kas Saeimā tika arī pieņemti, tādējādi arī naida runas un naida noziegumi, kas vērsti pret LGBTQA personām arī var tik uzskatīti kā vainu pastoprinoši apstākļi veicot citus noziegumus.

Līdz ar izmaiņām Krimināllikumā, uzskatām, ka ne visas naida izpausmes tiešsaistē vai sabiedrībā var tikt krimināli sodītas, vienlaikus ir nepieciešams veikt preventīvo darbu vai izteikt brīdinājumu par naida runu, tādējādi "Attīstībai / Par!" aicinās noteikt arī administratīvo atbildību par naidu runu publiskajā telpā, tai skaitā sociālajos tīklos.

"Attīstībai / Par!" ministri jau līdz šim aktīvi strādā pie policijas darbinieku profesionālo zināšanu pilnveides, uzskatām, ka nepieciešams mērķtiescīgāks darbs pie metodikas pilnveides naida runas un naida noziegumu izmeklēšanā, vienlaikus izveidojot īpašu policijas vienību, kas strādātu kā pie atbalsta naida runas un naida noziegumu izmeklēšanā, bet vienlaikus arī veiktu preventīvo darbu. Pašlaik jau darbs ir uzsākts darbs un no ir nepieciešams risināt. Nepieciešams arī stiprināts Valsts policijas koledžas kapacitāti, arī jāturpina darbs pie Iekšējās drošības akadēmijas ar mērķi radīt mūsdienīgu, tiesībaizsardzības iestāžu prasībām, sabiedrības interesēm un mūžizglītības īstenošanai atbilstošu pēctecīgu izglītības modeli.


Kā, Jūsuprāt, jāpilnveido Latvijas likumdošana transpersonu tiesību aizsardzības jomā?

Nr. 1 Jaunā Vienotība

Visupirms jāatzīst, ka gan valstij, gan sabiedrībai būtu jārūpējas par to, lai "ieraudzītu" katru indivīdu, tostarp transpersonu. Tas nozīmē, ka ikvienai personai jāpiemīt tādam tiesību kopumam, lai viņš varētu būt pilntiesīga sabiedrības daļa.

Domājot tieši par transpersonu tiesībām, mēs saredzam trūkumus dzimumu maiņas reģistrācijas normatīvajos aktos, kas padara juridisku identitātes apstiprināšanu personai apgrūtinātu. Tāpat nepieciešama komunikācija gan ar sabiedrību, gan ar valsts pārvaldes iestādēm, lai likuma piemērošanas process notiktu sekmīgi un efektīvi.

Augstākā tiesa jau 2008. gadā paudusi atziņu, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz savu dzimumidentitātes pašnoteikšanu. Tādēļ šai dzimuma maiņai ir jābūt arī faktiski pieejamai. Mūsuprāt, tieši nepietiekama sabiedrības informētība ir tas apstāklis, kas šo procesu padara nesamērīgi lēnu.

Nr. 7 Saskaņa

Pirmām kārtām ir jāpilnveido un jāpieņem Civilās Savienības likums un jāuzlabo policijas darbs naida noziegumu novēršanā un sodīšanā.

Nr. 11 Nacionālā Apvienība

Neredzam šādu nepieciešamību.

Nr. 15 PROGRESĪVIE

PROGRESĪVIE ir vienīgā partija Latvijā, kuras programmā iekļauts skaidrs un konkrēts punkts par transpersonu tiesību aizsardzību: PROGRESĪVIE ir apņēmušies jau nākamajā Saeimā veidot pieejamu transpersonu dzimuma apstiprināšanas procesu, atvieglojot ar to saistītās institucionālās un juridiskās procedūras. PROGRESĪVIE apzinās, ka nodrošinot iespēju transpersonām ātrāk veikt juridisko pāreju (nepieprasot nepamatotas medicīniskas manipulācijas, tostarp sterilizāciju - jau šobrīd ļaujot saņemt atbilstošus personu apliecinošos dokumentus uzreiz pēc psihiatra diagnozes iegūšanas, kamēr virzāmies uz plašāku transpersonu pašidentificēšanās (gender self-identification) regulējumu), tiks būtiski samazināts daudzu transpersonu risks nonākt situācijās, kas veicina dzimtes disforiju, kā arī atvieglotas pieredzes mācību iestādēs, darba vietās, vēlēšanu iecirkņos un citos kontekstos, kuros nepieciešams norādīt savu juridisko informāciju vai uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Tomēr šis ir tikai pirmais solis, jo nepieciešams arī uzlabot veselības aprūpes pieejamību, tostarp iespējas veikt nepieciešamās medicīniskās procedūras, kā hormonu terapiju vai ķirurģiskas manipulācijas, ja konkrētajai personai tās vajadzīgas, tās daļēji vai pilnībā sedzot no valsts finansējuma. Tāpat arī, kā jau iepriekš minēts, nepieciešams uzlabot tiesisko regulējumu, kas saistīts ar diskriminācijas, naida runas un naida noziegumu novēršanu, jo sevišķi tā piemērošanu, ņemot vērā transpersonu īpaši neaizsargāto stāvokli ne vien Latvijā, bet citviet pasaulē.

Ilgtermiņā nepieciešams rosināt arī nebināra dzimuma personu juridiskā statusa veidošanu. Tāpat arī, līdzīgi kā Ziemeļvalstīs, jāievieš tiesiskais regulējums un sistēma, kas nodrošinātu transpersonu pašidentificēšanos bez psihiatra vai konsīlija uzstādītas diagnozes.

Nr. 16 Attīstībai/ Par!

"Attīstībai / Par!" uzskata, ka ir nepieciešams pilnveidot tiesisko regulējumu dzimuma identitātes pašnoteikšanai. Uzskatām, ka transpersonām jānodrošina savam dzimumam atbilstošu personu apliecinošu dokumentu saņemšanu bez nepamatotiem un bieži cilvēciski pazemojošiem šķēršļiem. Savukārt veselības aprūpes jomā "Attīstībai / Par!" uzskata, ka nepieciešams pilnveidot esošo neefektīvo pieeju adekvātai veselības aprūpei transpersonā, šai pieejai jābūt balstītai labākajai starptautiski atzītai praksei.


Kādam, Jūsuprāt, jābūt Satversmes tiesas spriedumu izpildes uzraudzības mehānismam?

Nr. 1 Jaunā Vienotība

Tiesas spriešana kā juridisks process tiesiskā demokrātiskā valstī tiek īstenots, balstoties vienīgi uz juridiskiem apsvērumiem. Satversmes tiesas spriedumam ir likuma spēks, tādēļ tas un tajā iekļautā tiesas argumentācija par tiesību normas interpretāciju, ir saistoša visām valsts institūcijām un jebkurai personai. Tas nozīmē, ka gan Saeimai, gan Ministru kabinetam, gan tiesu varai un visai pārējai sabiedrībai šie spriedumi ir jāpilda un jāievēro.

Papildus tam ir jāvairo sabiedrības uzticēšanās Satversmes tiesai (kā arī tiesu varai kopumā), ko mūsu ieskatā var panākt, vēl aktīvāk skaidrojot un informējot par pieņemtajiem spriedumiem. Dialogs starp Satversmes tiesu un valsts varas atzariem, kā arī sabiedrību veicinās uzticību likuma varai.

Nr. 7 Saskaņa

Satversmes tiesas spriedumu izpildi no likumdevēja puses vislabāk sargā sabiedrības politiskā kultūra. LGBT jautājumi nav vienīgie, kad Saeima ignorē Satversmes tiesas spriedumus vai arī starptautisku institūciju atzinums. Līdzīgu ainu - nepildīšana, maldināšana un izvairīšanās mēs vērojām etnisko un lingvisisko minoritāšu jautājumos, kā arī sociāli neaizsargātu personu jaitājumos. Pilsoniskās sabiedrības protesti un dažādu minoritāšu solidaritāte - ir atslēga minoritāšu tiesību aizsardzības uzlabošanā mūsū valstī.

Nr. 11 Nacionālā Apvienība

Satversmes tiesai, pieņemot lēmumus un tos skaidrojot, jāievēro savas kompetences robežas, izvairoties no likumdevēja funkciju pārņemšanas. Ja šis atbildību dalījums tiek ievērots, neredzam, ka Satversmes tiesas spriedumu izpilde būtu radījusi jebkādas vērā ņemamas domstarpības no parlamenta pārstāvju puses.

Nr. 15 PROGRESĪVIE

Ņemot vērā satraucošās tendences, kur atsevišķi politiskie spēki mēģina izvairīties no Satversmes tiesas spriedumu izpildes, skaidrs, ka nepieciešams stiprināt Satversmes tiesas nolēmumu izpildes efektivitātes uzlabošanu. Lai gan atgriešanās pie savulaik pastāvējušā modeļa, kurā atbildību par Satversmes tiesas nolēmumu uzņemas Ministru kabineta pārstāvis, būtu izskatāms variants, demokrātijas, labas pārvaldības un caurskatāmības stiprināšanas nolūkos būtu ieteicams izveidot

institūciju, kas nodrošina Satversmes tiesas nolēmumu izpildes uzraudzību. Šī institūcija sekotu līdzi tam, lai Satversmes tiesas prasības tiek pareizi saprastas, kā arī lai savlaicīgi tiek sagatavoti nepieciešamie likumprojektu vai grozījumu projekti, atvēlot pietiekamu laiku diskusijām ar ieinteresētajām pusēm, iesaistot vajadzīgos ekspertus un pilsonisko sabiedrību.

Nr. 16 Attīstībai/ Par!

"Attīstībai / Par!" uzskata, ka prioritāri sabiedrībā nepieciešams notiprināt Satversmes tiesas presitižu un tās īpašo lomu tiesiskuma aizsardzībā Latvijā. Vienlaikus nepieciešams veicināt sabiedrības, tai skaitā arī politiķu zināšanas par Satversmi un tajā noteiktajām vērtībām.

Līdz ar to, vēlamies uzsvērt, ka lai uzraudzītu un izpildītu Satversmes Tiesas spriedumus "Attīstībai / Par!" savā programmā skaidri noteicis, ka nepieciešams veidot neatkarīgu, Ministru Prezidenta padotībā esošu biroju, kas uzraudzītu Satversmes Tiesas spriedumu, starptautisko saistību un rekomendāciju izpildi un skaidrošanu. Šo biroju ir iespējams izveidot jau uz esošo resursu bāzes.