Projects

Mozaīka realizē virkni projektu, kas vērsti LGBT kopienas atbalstam, tās stiprināšanai, kā arī dažādus interešu aizstāvības projektus. Esošie projekti saistīti ar Mozaīkas kapacitātes stiprināšanu, LGBT kopienas veidošanu, naida noziegumu un naida runas monitoringu, "varavīksnes ģimeņu" atbalstu, kā arī ar citiem nozīmīgiem jautājumiem.


Projekta "Pārmaiņu priekšā 2022" ietvaros plānots turpināt veiksmīgu naida runas monitoringu sociālajos tīklos, lai sniegtu objektīvu pārskatu par naida runas izplatību pret LGBT personām un citām mazaizargātajām grupā Latvijā. Projekta ietvaros plānots turpināt arī policijas izpratnes monitoringu par atbilstīgu tiesību aktu piemērošanu naida runas...

Projekts "Iekļaujoša ģimenes likumdošana" satur plašu aktivitāšu kopumu. Projekts sastāv no tiesību aktu analīzes un priekšlikumiem likumdošanas izstrādei, kas saistīta ar nereģistrētu pāru tiesiskās un sociālās aizsardzības problemātiku Latvijā. Tiesību analīzes procesā tiks veidoti papildus argumenti dzīvesbiedru jēdziena ieviešanas...

LGBT un viņu draugu apvienība MOZAĪKA" uzsāk jaunu projektu "Mozaīkas izaugsme" ar mērķi stiprināt organizāciju gan cilvēkresursu, gan finansiālās stabilitātes jomā.

Projekts #Apturi Naidu ir vērts uz naida runas un naida noziegumu ierobežošanu Latvijā. Projekta ietvaros tiks veikta naida runas monitorēšana sociālajos tīklos, kā arī noteiktu ziņojumu nodošana tiesībsargājošajām iestādēm izmeklēšanai. Projekta ietvaros tiks izstrādāta arī esošās likumdošanas naida runas un naida noziegumos analīze, kā arī...

Projekta ietvaros tiks veikta īpašs naida runas monitorings un ziņošanas analīze tiešsaistē, lai sniegtu objektīvu pārskatu par naida runas realitāti sociālajos tīklos. Papildus arī tiks veikta analīze par policijas reakciju un izmeklēšanu no naida runas perspektīvas. Noslēdzot to ar starpinstucionālo un NVO sadarbības koalīcijas grupu sniedzot...