Kļūsti par brīvprātīgo

Iesaistoties kā brīvprātīgais, Tu ne tikai palīdzēsi veicināt vienlīdzību un stiprināt izpratni par cilvēktiesībām Latvijā, bet arī pilnveidosi sevi. Varēsi attīstīt prasmes iepriekš pieminētajās jomās, kā arī apmainīties ar idejām un viedokļiem domubiedru grupa, ko veido dažādu nozaru profesionāļi un entuziasti.

Kā varēsi līdzdarboties?

Mozaīka ikdienā aktīvi strādā, lai LGBTQI kopienas dzīvi Latvijā padarītu labāku. Mūsu darbība notiek dažādos virzienos:

  • sniedzot atbalstu un izglītojot kopienas pārstāvjus par svarīgiem jautājumiem;
  • veicinot redzamību un sabiedrības informētību;
  • cīnoties pret naida runu un diskrimināciju;
  • pārstāvot tiesības un intereses Latvijas, kā arī Eiropas lēmējinstitūcijās.

Mozaīkas spēku un paveikto darbu ietekmi veido tās cilvēki. Ikdienā veicamo uzdevumu apjoms ir gana liels, tāpēc noder ikviena brīvprātīgā atbalsts. Palīdzība nepieciešama gan pasākumu organizēšanā, gan komunikācijas aktivitātēs, gan dažādu materiālu gatavošanā un tulkošanā, gan interešu pārstāvniecības procesos un citur. Mozaīka ir atvērta platforma arī Tavām idejām un iniciatīvai, kas palīdz virzīties uz kopīgo mērķi.

Iesaistoties kā brīvprātīgais, Tu ne tikai palīdzēsi veicināt vienlīdzību un stiprināt izpratni par cilvēktiesībām Latvijā, bet arī pilnveidosi sevi. Varēsi attīstīt prasmes iepriekš pieminētajās jomās, kā arī apmainīties ar idejām un viedokļiem domubiedru grupa, ko veido dažādu nozaru profesionāļi un entuziasti.

Mēs Tevi labprāt redzēsim savā komandā. Ja vēlies pievienoties, raksti uz office@mozaika.lv