Mozaīkas resursi

Viena no Mozaīkas darbības jomām ir aktīva rīcība sabiedrības līdzdalības aktivitātēs un likumdošanas procesos jautājumos par LGBTQI personu tiesību aizsardzību un tiesisko statusu. Šajā sadaļā ir apkopotas Mozaīkas sagatavotās pozīcijas un priekšlikumi, atzinumi un viedokļi, kā arī pētījumi un dokumenti par LGBTQI kopienai svarīgiem jautajumiem.