Iespējas Mozaīkā

Mozaīkas dibinātājus, biedrus un atbalstītājus vieno izpratne par to, ka veselīga un stipra demokrātija var veidoties valstīs, kur katrs iedzīvotājs jūtas līdzvērtīgs, brīvs veidot savu profesionālo un privāto dzīvi pēc saviem ieskatiem un drošs par to, ka valsts viņa tiesības aizstāvēs.

Testpunkts

Konsultāciju punkts, kur var anonīmi veikt bezmaksas eksprestestus HIV, sifilisa, B un C hepatīta noteikšanai 15 minūšu laikā un saņemt konsultācijas.

Bibliotēka

Apjomīgs avotu krājums par LGBTQI jautājumiem dažādās valodās. Interesējošās grāmatas var paņemt lasīšanai mājās vai izmantot lasītavu.

Pasākumi

Pasākumi un semināri par LGBTQI un cilvēktiesību jautājumiem, kurus organizē cilvēktiesību jomā strādājošas organizācijas.

Palīdzība un atbalsts

Informācija, konsultācijas un palīdzība par LGBTQI tiesībām saistītiem jautājumiem, atbalsts naida noziegumu un diskriminācijas upuriem.

Interešu aizstāvība

Darbība sabiedrības līdzdalības aktivitātēs un likumdošanas procesos jautājumos par LGBTQI personu tiesību aizsardzību un tiesisko statusu.

Ģimenes atzīšana tiesā

Nodrošinām bezmaksas juridisko palīdzību dokumentu iesniegšanai tiesā, lai atzītu ģimenes attiecību pastāvēšanu.

PrEP punkts

PrEP Riga iniciatīva ir kopienas organizāciju PrEP pilotprojekts, ko realizē Mozaīka un finansē Eltona Džona AIDS fonds.

Naida runas uzraudzība

Veicam naida runas monitoringu un sniedzam atbalstu tiesībsargājošajām iestādēm ciņā pret naidīgu saturu internetā.