Iespējas Mozaīkā

Mozaīkas dibinātājus, biedrus un atbalstītājus vieno izpratne par to, ka veselīga un stipra demokrātija var veidoties valstīs, kur katrs iedzīvotājs jūtas līdzvērtīgs, brīvs veidot savu profesionālo un privāto dzīvi pēc saviem ieskatiem un drošs par to, ka valsts viņa tiesības aizstāvēs.


Testpunkts

Konsultāciju punkts, kur var anonīmi veikt bezmaksas eksprestestus HIV, sifilisa, B un C hepatīta noteikšanai 15 minūšu laikā un saņemt konsultācijas.

Bibliotēka

Apjomīgs avotu krājums par LGBTQI jautājumiem dažādās valodās. Interesējošās grāmatas var paņemt lasīšanai mājās vai izmantot lasītavu.

Pasākumi

Pasākumi un semināri par LGBTQI un cilvēktiesību jautājumiem, kurus organizē cilvēktiesību jomā strādājošas organizācijas.

Palīdzība un atbalsts

Informācija, konsultācijas un palīdzība par LGBTQI tiesībām saistītiem jautājumiem, atbalsts naida noziegumu un diskriminācijas upuriem.

Draudzīgie speciālisti

Draudzīgu speciālistu konsultācijas veselības un citās jomās, gadījumos, kad ir grūti jautāt savam ārstam specifiskus LGBTQI tematikas jautājumus.

Interešu aizstāvība

Darbība sabiedrības līdzdalības aktivitātēs un likumdošanas procesos jautājumos par LGBTQI personu tiesību aizsardzību un tiesisko statusu.