Draudzīgie speciālisti

Mēs vēlamies, lai ikvienam kopienas cilvēkam būtu pieeja speciālistiem, kuri ir LGBTQ kopienai draudzīgi. LGBTQ draudzīgi speciālisti ir ļoti svarīgi kopienas cilvēkiem, jo viņi piedāvā iekļaujošu veselības aprūpi, kas atbilst LGBTQ personu vajadzībām un problēmām. Viņu darbs ne tikai uzlabo pacientu fizisko un garīgo veselību, bet arī veicina taisnīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.

Atrodi sev nepieciešamo speciālistu

Lai kopienas cilvēki justos iekļauti un saņemtu piemērotu veselības aprūpi, esam izveidojuši LGBTQ kopienai draudzīgo ārstu sarakstu. Šī saraksta mērķis ir apkopot veselības nozares profesionāļus, kuri izrāda atvērtu, iekļaujošu attieksmi pret LGBTQ kopienas cilvēkiem, un kuriem ir iepriekšēja pieredze vai zināšanas, strādājot ar kopienai specifiskiem jautājumiem.

Saraksts veidots pamatā balstoties uz kopienas cilvēku rekomendācijām. Tajā iekļauti veselības nozares profesionāļi, ar kuriem LGBTQ kopienas cilvēkiem iepriekš bijusi pozitīva pieredze.