Palīdzēt sabiedrībai pieņemt un veiksmīgāk atbalstīt jauniešus

2022-03-23

Ar mērķi palīdzēt sabiedrībai pieņemt un veiksmīgāk atbalstīt LGBT+ kopienas jauniešus, 2022.gada 30. un 31.martā paredzēti vairāki pasākumi. Mērķauditorija ir svarīgākie cilvēki jebkura jaunieša dzīvē, neatkarīgi no tā seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes - tie ir skolotāji, vecāki un pārējie, kuru ikdienas darbs saistāms ar jauniešiem.

Covid-19 pandēmija ir negatīvi ietekmējusi visus jauniešus, psihologi norāda uz palielinātu trauksmes un depresijas gadījumu skaitu, arī domām par pašnāvību. LGBT+ kopienas jaunieši ir īpaši pakļauti šim riskam, ņemot vērā vispārēji tiem biežāk raksturīgus depresijas un trauksmes simptomus. Izolētība no kopienas ikdienā to veicina, tāpēc vecāku un skolotāju atbalsts ir īpaši būtisks.

"Ikvienā klasē vai pulciņā var būt kāds kopienas jaunietis, kas vēl nav izgājis no skapja. Pasniedzēji to var arī nezināt. Viņam ir ļoti būtiski just, ka vide apkārt ir droša, un šī sajūta veidojas no mazām niansēm, arī neuzmanīgiem jokiem vai izteicieniem, kas nav domāti ļauni. Ikdienā to var nepiefiksēt, un tomēr atstumt kādu no jauniešiem, kam ir ļoti būtisks atbalsts. Tāpēc es aicinu ne tikai tos pedagogus, psihologus un cita veida profesionāļus, kas zina, ka kāds no viņu audzēkņiem ir daļa no LGBT+ kopienas, bet jebkuru, kas vēlas saprast jauniešus labāk. Arī vecāki sastopas ar šīm situācijām ne tikai tad, kad tas ir viņu pašu bērns, bet pastarpināti caur saviem bērniem arī ar viņu klasesbiedriem un draugiem. Tā arī ir daļa no atbildes par klasisko jautājumu "kā es to izskaidrošu savam bērnam!?" Visdrīzāk, bērnam nāksies sastapties ar homofobiskiem viedokļiem, tāpēc ir būtiski būt tam gatavam un prast tos atspēkot"

Lekcijas un darbnīcas ir paredzētas klātienē, Žaņa Lipkes memoriālā, līdz ar to sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts ir obligāts visiem dalībniekiem. Pasākums notiks angļu valodā.

Pasākumu rīko LGBT+ un viņu draugu apvienība "Mozaīka" ar Izraēlas vēstniecības Latvijā atbalstu.

Reģistrācija pasākumam - https://ej.uz/LGBTyouth

Facebook saites katram no pasākumiem: