Pārmaiņu priekšā 2022

2022-02-01

Projekta "Pārmaiņu priekšā 2022" ietvaros plānots turpināt veiksmīgu naida runas monitoringu sociālajos tīklos, lai sniegtu objektīvu pārskatu par naida runas izplatību pret LGBT personām un citām mazaizargātajām grupā Latvijā. Projekta ietvaros plānots turpināt arī policijas izpratnes monitoringu par atbilstīgu tiesību aktu piemērošanu naida runas un naida noziegumu jomā, sniedzot par to visaptverošu ziņojumu. Vienlaikus ar interešu aizstāvības procesu, kas vērsts uz mūsdienīgas tiesiskās bāzes uzlabošanas Latvijā, plānots iesaistīties Eiropas līmeņa interešu aizstāvībā, kas vērsta uz naida noziegumu klasificēšanu par "Eiropas noziegumiem". Projekta ietvaros plānots arī veikt tiesībsargājošo iestāžu profesionāļu apmācību, kas ietver arī apmācību programmas izstrādi. Profesionāļu apmācību plānots veikt sadarbībā ar augsta līmeņa ekspertiem darbā ar tiesībsargājošajām iestādēm un naida runas jomā.

Projekta ietvaros plānots arī veidot īpašu kampaņu, kas vērsta uz jauniešu un sabiedrības viedokļu līderu izglītošanu pa iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, tostarp lēmumu pieņemšanā, un vēlēšanās, īpaši uzrunājot jauniešus, tai skaitā LGBT jauniešus.

Projektu "Pārmaiņu priekšā 2022" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.