Iekļaujoša likumdošana

2021-06-01

Projekts "Iekļaujoša ģimenes likumdošana" satur plašu aktivitāšu kopumu. Projekts sastāv no tiesību aktu analīzes un priekšlikumiem likumdošanas izstrādei, kas saistīta ar nereģistrētu pāru tiesiskās un sociālās aizsardzības problemātiku Latvijā. Tiesību analīzes procesā tiks veidoti papildus argumenti dzīvesbiedru jēdziena ieviešanas nepieciešamībai, kā arī nepieciešamībai pilnībā izpildīt Satversmes tiesas spriedumu Nr. 2019-33-01.

Projektā iekļauts sociālais eksperiments, kas apkopos faktos balstītus pierādījumus, kas atspēkos atsevišķu argumentāciju, ka visu nereģistrēto pāru problēmas iespējams atrisināt līgumu un pilnvaru ceļā, pierādot, ka tas ir ārkārtīgi dārgs process un tas neatrisina daudzas būtiskas problēmas un nesniedz pilnu aizsardzību. Kampaņas "Sargāsim visas ģimenes" ietvaros tiks izstrādāti sociālo mediju materiāli, vides reklāma un nodrošināta veiksmīga ziņojuma nodošanu sekotājiem un sabiedrībai kopumā, kā arī nodrošināta mediju iesaistīšanās projekta ziņojuma izplatīšanā.