LGBT Latvijā 2020

2021-01-01

Projekta ietvaros tiks veikta īpašs naida runas monitorings un ziņošanas analīze tiešsaistē, lai sniegtu objektīvu pārskatu par naida runas realitāti sociālajos tīklos. Papildus arī tiks veikta analīze par policijas reakciju un izmeklēšanu no naida runas perspektīvas. Noslēdzot to ar starpinstucionālo un NVO sadarbības koalīcijas grupu sniedzot konkrētus priekšlikumus situācijas uzlabošanai, tai skaitā rekomendācijām likumdošanas uzlabošanai.

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt īpašu LGBT un viņu draugu kopienas tīmekļa vietni www.lgbthouse.lv, kas informētu par dažādām pilsoniskās līdzdalības, kā arī atbalsta iespējām, ar papildus funkcionalitāti ziņot par naida noziegumiem un naida runu.

Jaunizveidotajā LGBT Namā uzsākt Mozaīkas akadēmijas, kas sniegtu LGBT kopienai un tās atbalstītājiem apmācības un līdzdalības iespējas par nozīmīgiem jautājumiem. Vienlaikus, projekta ietvaros plānots veikt visaptverošu LGBT kopienas dzīves kvalitātes Latvijā analīzi, izstrādājot pētījumu, kas sniegtu pārskatu un rekomendācijas LGBT kopienas tiesiskās un sociālās situācijas uzlabošanā Latvijā.

LGBT HOUSE Riga tīmekļvietne www.lgbthouse.lv ir tapusi projekta "LGBT Latvijā 2020" ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.