Mozaīkas izaugsme

2021-06-01

LGBT un viņu draugu apvienība MOZAĪKA" uzsāk jaunu projektu "Mozaīkas izaugsme" ar mērķi stiprināt organizāciju gan cilvēkresursu, gan finansiālās stabilitātes jomā.

Projekta ietvaros plānotas virkne nozīmīgu aktivitāšu, kas stiprinās kā "Mozaīka" darbības ilgtspēju, tā sniegs ieguldījumu kopienas redzamībā. Projekta ietvaros plānots organizēt apmācības un prasmju paaugstināšanas aktivitātes, cilvēkresursu piesaistes un organizācijas atpazīstamības veicināšanas aktivitātes, tiks nodrošināts pamats turpmākās darbības attīstīšanai un paplašināšanai. Savukārt, attīstot tehnoloģiskos risinājumus un apgūstot inovatīvus veidus, kā celt organizācijas atpazīstamību un dažādot līdzekļu piesaistes iespējas, tiks paaugstināta organizācijas finansiālā kapacitāte un iespējas ātrāk un efektīvāk reaģēt uz ārkārtas situācijām un paplašināt jau plānoto aktivitāšu jaudu. Jauni veidi, kā ar savu ziņojumu sasniegt plašāku sabiedrību ne tikai sekmēs organizācijas izaugsmi, bet arī kopumā veicinās pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un palielinās cilvēku izpratni par demokrātijas procesiem un iesaistes iespējām.

Projekta ietvaros plānots radīt apmācību ciklu uzņēmumiem un organizācijām par iekļaujošas darba vides veicināšanu LGBT cilvēkiem. Lai veicinātu LGBT kopienas atpazīstamību, tiks radīta īpaša podkāsta studija, kurā tiks veidoti materiāli, lai popularizētu LGBT jautājumus no "Mozaīka" skatu punkta. Vienlaikus tā būs brīvi pieejama arī citām organizācijām un aktīvistiem.

Lai stiprinātu organizācijas finanšu ilgtspēju, tiks veidots jauns tiešsaistes veikals "Diversity Shop", kas piedāvās īpaša dizaina preces ar pievienotu sociālo vērtību, nodrošinot iespēju veidot stabilu, no projektu bāzes neatkarīgu finanšu plūsmu jomām, kuras parasti projekti neatbalsta.

Vienlaikus, lai stiprinātu gan organizācijas, gan partneru zināšanas finanšu pārvaldībā, tiks veidota rokasgrāmata par finanšu pārvaldību, kas būs praktisks rīks projektu plānošanā, kā arī veiksmīgā projektu finanšu pārvaldībā un atskaišu sagatvošanā.

Projekts norisināsies līdz 2022. gada janvārim.

LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka" projekts "Mozaīkas izaugsme" tiek finansēts EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.