Noraida deputātu priekšlikumus, kas vērsti pret LGBT jauniešiem

2021-11-11

Latvijas Republikas Saeimas 2021.gada 11.novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtībā 3.lasījumā tika skatīts likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" (Nr. 1020/Lp13), kurā bija jāvērtē atsevišķu deputātu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā iesniegtie 14 priekšlikumi.

LGBT un viņu draugu apvienības Mozaīka uzmanību pievērsa atsevišķu deputātu priekšlikumi, kuri mērķis bija ierobežot informācijas pieejamību jauniešiem saistībā ar LGBT jautājumiem, kā rezultātā Mozaīkas pārstāvji piedalījās Saeimas komisijas sēdēs. Proti, atsevišķu deputātu priekšlikumi pēc savas būtības līdzinājās tādam regulējumam, kādu, piemēram, ir noteikusi Ungārija, lai cenzētu ar LGBT saistītu saturu un materiālus.

e-Saeimas platforma, kurā notiek Saeimas attālinātās sēdes,
e-Saeimas platforma, kurā notiek Saeimas attālinātās sēdes,

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4.pants uzskaita mērķus, kuru dēļ tiek aizsargātas bērnu tiesības. Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā deputāte K.Sprūde un M.Možvillo bija vēlējušies papildināt šo uzskaitījumu, paredzot, ka bērnu tiesības tiek aizsargātas, lai sasniegtu kādu jaunu, iesniedzējprāt, būtisku mērķi, proti:

Papildināt likuma 4.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā: "bērna orientāciju uz viņa bioloģiskajam dzimumam atbilstošu pašidentifikāciju kā morāli atbalstāmu vērtību."

Minētais deputātu priekšlikums neguva atbalstu nedz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, nedz arī Saeimas plenārsēdē un ar 24 balsīm PAR un 44 balsīm PRET tika noraidīts.

Saeimas balsojums par likumprojekta Nr. 1020/Lp12, 1.priekšlikumu
Saeimas balsojums par likumprojekta Nr. 1020/Lp12, 1.priekšlikumu

Saeimas deputāts M.Kučinskis šajā sakarā bija iesniedzis savu priekšlikumu, lai papildinātu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.pantu, kurš regulē kāds saturs nedrīkst tikt demonstrēts bērniem, kas saistīts ar spēlēm, filmām un plašsaziņas līdzekļiem. Un proti deputāts vēlājās papildināt 50.panta pirmo daļu izsakot to jaunā redakcijā.

Izteikt likuma 50. panta pirmo daļu šādā redakcijā: "(1) Aizliegts bērnam demonstrēt, pārdot, dāvināt, izīrēt un propagandēt rotaļlietas un videoierakstus, datorspēles, laikrakstus, žurnālus un cita veida publikācijas, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija vai no bērna bioloģiskā dzimuma atšķirīga dzimuma identitāte, kas rada draudus bērna garīgajai attīstībai."

Minētais deputātu priekšlikums neguva atbalstu nedz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, nedz arī Saeimas plenārsēdē un ar 26 balsīm PAR un 38 balsīm PRET tika noraidīts.

Saeimas balsojums par likumprojekta Nr. 1020/Lp12, 4.priekšlikumu
Saeimas balsojums par likumprojekta Nr. 1020/Lp12, 4.priekšlikumu

Tam sekoja deputātes J.Stepaņenko līdzīgs priekšlikums šajā pašā likuma pantā, kurā deputāte savā izpratnē vēlējās it kā aizsargāt bērnu tiesības un vēlējās pantu izteikt šādā redakcijā.

Izteikt likuma 50. panta pirmo daļu sekojošā redakcijā: "(1) Aizliegts bērnam demonstrēt, pārdot, dāvināt, izīrēt un propagandēt rotaļlietas un videoierakstus, datorspēles, laikrakstus, žurnālus un cita veida publikācijas, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija, kas rada draudus bērna garīgajai attīstībai, vai bērna bioloģiskā dzimuma identitātei."

Arī deputātes J.Stepaņenko priekšlikums neguva atbalstu nedz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, nedz arī Saeimas plenārsēdē un ar 28 balsīm PAR un 42 balsīm PRET tika noraidīts.

Saeimas balsojums par likumprojekta Nr. 1020/Lp12, 5.priekšlikumu
Saeimas balsojums par likumprojekta Nr. 1020/Lp12, 5.priekšlikumu

Visbeidzot arī deputātu K.Sprūdes un M.Možvillo otrais priekšlikums tika noraidīts gan Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, gan arī Saeimas plenārsēdē. Minētais priekšlikums paredzēja papildināt bērnam nepieejamo materiālu sarakstu, nosakot, ka bērnam nedrīkst būt pieejams tāds materiāls, kurš "[..] var izraisīt novirzi no dzimuma identitātes, interesi par dzimuma maiņu un noslieci uz homoseksualitāti".

Papildināt likuma 50. panta otro daļu aiz vārda "attīstībai" ar vārdiem "vai var izraisīt novirzi no dzimuma identitātes, interesi par dzimuma maiņu un noslieci uz homoseksualitāti".

Visi iepriekšminētie deputātu priekšlikumi netika atbalstīti nedz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, nedz arī Saeimas plenārsēdē, tādējādi paužot stingru nē tādām absurdām deputātu idejām, kuru mērķis ir bijis ierobežot un cenzēt LGBTQI saistītu saturu un materiālus, vienlaikus arī vairojot homofobisku attieksmi sabiedrībā.