Tiek realizēts jauns projekts “Mozaīkas izaugsme”

2021-02-01

2021. un 2022. gadā tiek realizēts LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka" projekta "Mozaīkas izaugsme" ar virkni aktivitātēm, kas stiprina organizācijas darbības ilgtspēju, sniedzot ieguldījumu kopienas redzamībā.

Projekta "Mozaīkas izaugsme" mērķis ir stiprināt cilvēktiesību organizāciju cilvēkresursu un finansiālās stabilitātes jomā. Projekta ietvaros tiks organizētas apmācības un prasmju paaugstināšanas aktivitātes, cilvēkresursu piesaistes un organizācijas atpazīstamības veicināšanas aktivitātes, kā arī tiks nodrošināts pamats turpmākās darbības attīstīšanai un paplašināšanai. Savukārt, attīstot tehnoloģiskos risinājumus un apgūstot inovatīvus veidus, kā celt organizācijas atpazīstamību un dažādot līdzekļu piesaistes iespējas, tiks paaugstināta organizācijas finansiālā kapacitāte un iespējas ātrāk un efektīvāk reaģēt uz ārkārtas situācijām un paplašināt jau plānoto aktivitāšu jaudu.

Projekta ietvaros tiks radīts arī apmācību cikls uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem, kas fokusējās uz iekļaujošas darba vides veicināšanu LGBTQ kopienas personām. Tas ir nozīmīgi, lai organizācijās un sabiedrībā kopumā kļūtu iekļaujošāka vide cilvēkiem, kas ir LGBTQ kopienas pārstāvji.

Nozīmīga aktivitāte projekta ietvaros būs labdarbības e-veikala izveide, kurā tiks radītas kolekcijas, kas ir veltītas LGBTQ kopienai ar pievienotu sociālo vērtību, sniedzot iespēju veidot stabilu, no projektu bāzes neatkarīgu finanšu plūsmu jomām, kuras parasti projekti neatbalsta.

Projekta ietvaros tiks pētīti jauni veidi, kā sasniegt plašāku sabiedrību, kas ne tikai sekmēs organizācijas izaugsmi, bet arī kopumā veicinās pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un palielinās cilvēku izpratni par demokrātijas procesiem un iesaistes iespējām.

LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka" projekts "Mozaīkas izaugsme" tiek finansēts EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.