Tiks realizēts jauns projekts diskriminācijas jautājuma aktualizēšanai sabiedrībā

2023-06-15

No šī gada 15. jūnija līdz 15. novembrim Rīgā tiks realizēts projekts "Rīga nediskriminē!", kas pievērsīsies jautājumiem par diskrimināciju, tās izpausmes formām un tās izskaušanu Latvijas sabiedrībā. Projekta ietvaros tiks īstenotas izglītojošas aktivitātes, kas aicinās sabiedrību pievērst uzmanību diskriminācijas jautājumiem, un tiks izglītoti arī par rīcību diskriminācijas gadījumos.

Mūsdienās vēljoprojām Latvijas sabiedrībā nereti dažādu grupu cilvēki sastopas ar aizspriedumiem un diskrimināciju no apkārtējiem. Tas nozīmē, ka daļa sabiedrības Latvijā nav pietiekami informēta par diskriminācijas negatīvo ietekmi uz cilvēkiem un arī veidiem, kā mazināt pret apkārtējiem vai pret sevi vērstu diskrimināciju.

Projekta "Rīga nediskriminē!" mērķis ir radīt telpu, kur arvien vairāk cilvēku ir informēti par diskriminācijas jēdzienu, veidiem un pazīmēm, kā arī prot atpazīt diskriminācijas pazīmes sev apkārt. Projekta viens no uzdevumiem ir sasniegt arvien lielāku sabiedrības daļu, kura ir informēta un zinoša par to, kur vērsties pēc palīdzības saskaroties ar diskrimināciju.

Projekta ietvaros tiks izstrādāti izglītojoši materiāli fokusējoties galvenokārt uz jauniešu mērķauditoriju, ar mērķi palielināt izpratni par diskriminācijas izpausmēm izglītības iestādēs, jo nereti diskriminācija tiek novērota tieši jauniešu vidū. Tiks izveidoti izglītojoši bukleti, kur vienkāršā, viegli pieejamā valodā tiks skaidrota diskriminācijas būtība, tās veidi, un, ņemot vērā mērķauditoriju, arī praktiski piemēri, kā diskriminācija izpaužas dzīvē. Tiks radīts arī video materiāls, kas būs pielāgots televīzijas formātam, par diskriminācijas būtību un izpausmēm, fokusējoties uz plašāku sabiedrību. Lai papildinātu kampaņu, tiks izveidoti vizuāli materiāli sociālajiem medijiem, kuros pamatā tiks atbildēts uz diskriminācijas pamata jautājumiem.

Projekts tiks īstenots no š.g. 15. jūnija līdz 15. novembrim. Projektu realizē LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka". Projekta ietvaros izstrādātie sociālo tīklu materiāli un video tiks izvietoti "Mozaīkas" uzturētajos sociālo tīklu kontos, kur tie būs pastāvīgi pieejami. Informācija par projektu un tā aktivitātēm būs pieejama "Mozaīkas" tīmekļa vietnē. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros