Tiks realizēts projekts, kas aicinās veidot iekļaujošu likumdošanu visām ģimenēm

2021-07-01

Ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu 2021. gadā tiks realizēts projekts "Iekļaujoša ģimenes likumdošana", kura ietvaros tiks īstenots plašs aktivitāšu kopums, kas galvenokārt sastāvēs no tiesību aktu analīzes, kas saistīti ar ģimeņu tiesisko un sociālo aizsardzību, kā arī projekta ietvaros tiks sniegti priekšlikumi iekļaujošas likumdošanas izstrādei.

Latvijā ir daudz pāru, kuri dzīvo nereģistrētās attiecībās un daudzās no tām aug bērni. Šīm ģimenēm netiek nodrošināts pienācīgs valsts tiesiskais un sociālais atbalsts. Projekta "Iekļaujoša ģimenes likumdošana" ietvaros tiks veikta tiesību aktu analīze un izstrādāti priekšlikumi likumdošanas izstrādei, kas saistīta ar nereģistrētu pāru tiesiskās un sociālās aizsardzības problemātiku Latvijā.

Projekts ir tieša un steidzama reakcija uz dzīvesbiedru jēdziena definēšanas virzību Saeimā un Tieslietu ministrijā un aktīvo diskusiju par Satversmes tiesas sprieduma Nr. 2019-33-01 izpildi, kā arī par Nacionālās Apvienības iesniegtajiem un virzītajiem grozījumiem. Satversmes 110. pants tiešā veidā ierobežo un diskriminē viendzimuma pārus un ģimenes un vienlaikus veicina nelabvēlīgus apstākļus LGBT cilvēkiem un veicina polarizāciju sabiedrībā.

Tiesību analīzes procesā tiks veidoti papildus argumenti dzīvesbiedru jēdziena ieviešanas nepieciešamībai, kā arī nepieciešamībai pilnībā izpildīt Satversmes tiesas spriedumu Nr. 2019-33-01, "Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam", kas pauž nepieciešamību arī sakārtot viendzimuma partneru ģimeņu attiecību tiesisko regulējumu un sniegt viendzimuma partneru ģimenes sociālās un ekonomiskās aizsardzības un atbalsta pasākumus sakarā ar bērna piedzimšanu.

Projekta "Iekļaujoša ģimenes likumdošana" ietvaros tiks veikts arī sociālais eksperiments, kas apkopos faktos balstītus pierādījumus, kas atspēkos atsevišķu politiķu argumentāciju, ka visu nereģistrēto pāru problēmas iespējams atrisināt līgumu un pilnvaru ceļā, pierādot, ka tas ir ārkārtīgi dārgs process un tas neatrisina daudzas būtiskas problēmas un nesniedz pilnu aizsardzību. Projekta ietvaros tiks veidota arī īsfilma, kas iekļaus interviju ar pāri, kuri izdzīvos šo sociālā eksperimenta procesu un skaidros ikdienas dzīves problemātiku.

Tiks realizēta kampaņa "Sargāsim visas ģimenes", kuras ietvaros tiks izstrādāti sociālo mediju materiāli, vides reklāma un nodrošināta veiksmīga ziņojuma nodošanu sekotājiem un sabiedrībai kopumā, kā arī nodrošināta mediju iesaistīšanās projekta ziņojuma izplatīšanā.

Projektu "Iekļaujoša ģimenes likumdošana" īsteno LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka". Projekts tiek finansēts EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.