Viendzimuma partneru ģimenes atzīšana tiesas ceļā

2023-11-05

Kopš 2022. gada LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka" kopā ar juridiskā atbalsta komandu ir sniegusi palīdzību vairāk nekā 50 viendzimuma pāriem, lai tiesas ceļā viņu ģimenes atzītu... par ģimenēm. Taču gandrīz ik dienu "Mozaīka"saņem jautājumus par šo procesu – vai tas ir dārgi, vai tas ir ilgi, vai jābūt juristam, lai iesniegtu pieteikumu tiesā, vai nepieciešams advokāts? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem un dalītos ar līdzšinējo "Mozaīkas" pieredzi, sniedzot atbalstu viendzimuma partneru ģimenēm, ir tapis šis raksts. Tajā īsi aprakstīts, kā radusies iespēja viendzimuma partneru ģimenēm vērsties tiesā un kādas ir atbildes uz viņu jautājumiem, pirms spert soļus tiesas virzienā.

Satversmes tiesa lietas nr. 2019-33-01 spriedumā ir norādījusi: "Atbilstoši Satversmes 110. panta pirmajam teikumam likumdevējam ir pienākums nodrošināt citstarp arī viendzimuma partneru ģimenes juridisku aizsardzību un paredzēt arī šādai ģimenei atbilstošus sociālās un ekonomiskās aizsardzības un atbalsta pasākumus, ievērojot vispārējos tiesību principus un citas Satversmes normas. Lai gan likumdevējs bauda noteiktu rīcības brīvību gan viendzimuma partneru ģimenes attiecību tiesiskā regulējuma, gan ģimenes sociālās un ekonomiskās aizsardzības pasākumu formas un satura noteikšanā, tam nav rīcības brīvības izvēlēties, vai šādai ģimenei vispār ir jānodrošina juridiskā aizsardzība, kā arī ekonomiskā un sociālā aizsardzība un atbalsts." (Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra sprieduma lietā nr. 2019-33-01 12.3. punkts).

Kaut arī kopš šī sprieduma pieņemšanas ir pagājuši vairāki gadi, līdz šim likumdevējs nav pieņēmis tādu tiesisko regulējumu, ar kuru viendzimuma partneru ģimenēm būtu iespējams nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību, kas cita starpā izpaužas arī kā ģimenes fakta apstiprināšana un atzīšana no valsts puses. Līdz ar to ir aizskartas daudzu viendzimuma partneru ģimeņu tiesības, kas izriet no Satversmes 110. panta, proti, tiesības uz ģimenes juridisko aizsardzību un ģimenes sociālo un ekonomisko aizsardzību. Kā norādījis Augstākās tiesas Senāts, šādā gadījumā viendzimuma partneru ģimenes ir tiesīgas aizstāvēt savas tiesības administratīvajā tiesā un lūgt tiesu ar spriedumu konstatēt, ka pāru attiecības ir atzīstamas par ģimenes attiecībām Satversmes 110. panta izpratnē.

Kas ir atzīšanas process tiesā?

Neiedziļinoties juridiskajā terminoloģijā, pēc būtības atzīšanas process tiesā ir process, kurā tiesnesis konstatē noteiktus faktus dzīvē un pārvērš šos faktus tekstā, piešķirot tiem juridisku ticamību ar savu nolēmumu. Tiesas nolēmums ir valsts atzīts publisks akts, tādēļ neviena persona vai iestāde nevar apšaubīt šajā dokumentā esošo faktu patiesumu. Administratīvā tiesa savu spriedumu pieņem Latvijas tautas vārdā.

Kas var iesniegt pieteikumu tiesā?

Pieteikumu tiesā var iesniegt viendzimuma partneru ģimenes. Tie drīkst būt arī tādi pāri, kuri iepriekš jau noslēguši laulību ārvalstīs, ņemot vērā, ka līdz šim Latvijā nav pastāvējis veids, kā juridiski atzīt ģimenes attiecības, un nebija arī iespējas vērsties tiesā. Partneru attiecībām ir jābūt balstītām uz rūpēm un cieņu vienam pret otru, kā arī gādību par kopējo mājsaimniecību, ja tāda pastāv.

Kā notiek process?

Šobrīd ģimenes atzīšanas process ir samērā vienkāršs un tiesās kļuvis standartizēts. Proti, ģimenei ir nepieciešams sagatavot pieteikumu tiesai, kurā personas pauž savu vēlmi kļūt atzītiem par ģimeni. Attīstoties tiesu praksei, novērojam, ka pieteikumiem nav jābūt sevišķi izsmeļošiem, tāpēc neprasa lielus resursus no pašām personām. Turklāt biedrība "Mozaīka" gan pati, gan sadarbībā ar advokātiem šajā procesā nodrošina juridiskās palīdzības sniegšanu ģimenēm.

Iesniedzot prasību tiesā, ģimenei jāsamaksā valsts nodeva. Tiklīdz pieteikums ir iesniegts, tiesa lems par lietas ierosināšanu un lietas turpmāko virzību. Tipiski līdz spriedumam ģimene nonāk aptuveni pusgada laikā. Salīdzinot ar vienkāršu aiziešanu uz dzimtsarakstu nodaļu, process, protams, ir ilgāks, taču, ņemot vērā, ka šo darbu veic tiesas, jāuzteic, ka process ir raits un efektīvs. Visbiežāk tiesa lietas izskata rakstveidā, kas nozīmē, ka personām nav jāiet uz tiesu klātienē, lai paskaidrotu kādus papildu apstākļus.

Kā Mozaīka var palīdzēt?

Vēršoties "Mozaīkā", tās juristi bez maksas sniedz konsultāciju par nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, un, ja pāris nolemj vērsties tiesā, "Mozaīka" palīdz sagatavot lietu iesniegšanai tiesā. Ar mums var sazināties, rakstot uz e-pastu: legal@mozaika.lv

Ko tas nozīmēs, un kādi būs ieguvumi?

Lai gan tiesas ieviestais mehānisms ir būtisks pirmais solis ģimenes formālai atzīšanai un juridiskas saiknes konstatēšanai starp ģimenes locekļiem, šis ir pagaidu mehānisms. Jārēķinās, ka šis process nav regulēts tiesību aktos un ir pilnībā tiesas izveidots. Līdz ar to turpmāki ieguvumi ģimenēm jebkurā gadījumā būs atkarīgi no tiesību piemērotājiem, kas sastapsies ar šādu ģimeni un vērtēs, ko šis spriedums nozīmē.

Kādi būs nākamie soļi?

Pēc būtības ģimenei, kas atzīta ar tiesas spriedumu, vajadzētu būt noteiktam tiesību un pienākumu kopumam, kas piemīt jebkurai ģimenei. Tomēr, ja tiesību piemērotāji atteiksies šīs tiesības piešķirt, jo likuma teksti tiešā veidā neatzīst šādu institūtu, ģimenēm var nākties cīnīties par savām tiesībām atkārtoti.

Kādi ir līdzšinējie Mozaīkas sasniegumi?

Līdz šā gada rudenim ir atzīti gandrīz 50 viendzimuma pāri dažādos Latvijas reģionos. Lai arī pašlaik tiek gatavotas likumu izmaiņas, nav zināms, cik ilgs laiks paies, līdz Saeima pieņems visaptverošu tiesisko ietvaru visu ģimeņu tiesiskai aizsardzībai, tādēļ tiesas pašlaik ir drošākais un vienīgais ceļš viendzimuma ģimeņu tiesiskajai atzīšanai Latvijā.

Kā pietiekties savas ģimenes atzīšanai tiesā?

Pieteikšanās savas ģimenes atzīšanai tiesā ir ļoti vienkārša – jāaizpilda anketa un jānosūta "Mozaīkai" uz e-pastu legal@mozaika.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas "Mozaīka" sāks gatavot pieteikumu iesniegšanai administratīvajā tiesā. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, ja katram no pāra ir pieejams elektroniskais paraksts, piemēram, "eParaksts Mobile" vai ID karte.

Ja neviens no šiem rīkiem pārim nav pieejams, pieteikumu var parakstīt, izmantojot banku pakalpojumos plaši izmantoto "Smart-ID" rīku. Šajā gadījumā pieteikuma parakstīšana notiks Igaunijā izstrādātajā platformā www.dokobit.lv, kas ļaus dokumentiem pievienot elektronisku parakstu, izmantojot "Smart-ID". Šis pakalpojums ir pieejams bez maksas, precīzāk, katrs lietotājs bez maksas var parakstīt līdz pieciem dokumentiem mēnesī.

"Mozaīka" sagatavoto pieteikumu nosūtīs pieteicējiem un lūgs to uzmanīgi izlasīt un informēt, ja kaut kas vēl precizējams vai labojams. Ja pieteikumā nekā labojama nav, "Mozaīka" lūgs to parakstīt un pašiem nosūtīt uz tiesas e-pastu

Ņemot vērā "Mozaīkas" juridiskā atbalsta noslogotību, anketas apstrādāšana un pieteikuma sagatavošana var prasīt no dažām darba dienām līdz pat vairākām nedēļām.

Aizpildiet anketu un nosūtiet to Mozaīkai uz e-pastu legal@mozaika.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas Mozaīka uzsāks darbu pie pieteikuma sagatavošanas. Pirms pieteikuma nosūtīšanas uz tiesu varēsiet ar to rūpīgi iepazīties, sniegt ieteikumus vai precizēt to un visbeidzot arī parakstīt pieteikumu.