Viendzimuma partneru ģimenes atzīšana tiesas ceļā

2023-07-01

No 2022.gada LGBT un viņu draugu apvienība Mozaīka kopā ar juridiskā atbalsta komandu ir sniegusi palīdzību vairāk nekā 50 viendzimuma pāriem, lai tiesas ceļā viņu ģimenes atzītu... par ģimenēm. Taču gandrīz ikdienu Mozaīka saņem jautājumus par šo procesu - vai tas ir dārgi, vai tas ir ilgi, vai jābūt juristam, lai iesniegtu pieteikumu tiesā, vai man nepieciešams advokāts? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem un dalītos ar līdzšinējo Mozaīkas pieredzi sniedzot atbalstu viendzimuma partneru ģimenēm, esam izveidojuši šo rakstu. Rakstā esam īsi aprakstījuši, kādēļ viendzimuma partneru ģimenēm tagad pastāv šāda iespēja, proti, vērsties tiesā un kādas ir atbildes uz viendzimuma pāru ģimeņu, kuras nu jau ir juridiski par tādām atzītas, jautājumi pirms spert soļus tiesas virzienā.

Satversmes tiesa spriedumā lietā Nr.2019-33-01 ir norādījusi: "Atbilstoši Satversmes 110.panta pirmajam teikumam likumdevējam ir pienākums nodrošināt citstarp arī viendzimuma partneru ģimenes juridisku aizsardzību un paredzēt arī šādai ģimenei atbilstošus sociālās un ekonomiskās aizsardzības un atbalsta pasākumus, ievērojot vispārējos tiesību principus un citas Satversmes normas. Lai gan likumdevējs bauda noteiktu rīcības brīvību gan viendzimuma partneru ģimenes attiecību tiesiskā regulējuma, gan ģimenes sociālās un ekonomiskās aizsardzības pasākumu formas un satura noteikšanā, tam nav rīcības brīvības izvēlēties, vai šādai ģimenei vispār ir jānodrošina juridiskā aizsardzība, kā arī ekonomiskā un sociālā aizsardzība un atbalsts." (Satversmes tiesas 2020.gada 12.novembra sprieduma lietā Nr.2019-33-01 12.3.punkts).

Kaut arī pēc šī sprieduma pieņemšanas ir pagājuši vairāki gadi, līdz šim brīdim likumdevējs nav pieņēmis tādu tiesisko regulējumu, ar kuru viendzimuma partneru ģimenēm būtu iespējams nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību, kas citstarp izpaužas arī kā ģimenes fakta apstiprināšana un atzīšana no valsts puses. Pie šādiem apstākļiem ir aizskartas daudzu viendzimuma partneru ģimeņu tiesības, kas izriet no Satversmes 110.panta, proti, tiesības uz ģimenes juridisko aizsardzību un ģimenes sociālo un ekonomisko aizsardzību. Savukārt kā uz to ir norādījis Augstākās Tiesas Senāts, šādā gadījumā viendzimuma partneru ģimenes ir tiesīgas aizstāvēt savas tiesības administratīvajā tiesā un lūgt tiesu ar spriedumu konstatēt, ka pāru attiecības ir atzīstamas par ģimenes attiecībām Satversmes 110.panta izpratnē. 

Kas ir atzīšanas process tiesā?

Neiedziļinoties juridiskajā terminoloģijā, pēc savas būtības atzīšanas process tiesā ir process, kurā tiesnesis konstatē noteiktus faktus dzīvē un pārvērš šos faktus tekstā, piešķirot tiem juridisku ticamību ar savu nolēmumu. Tiesas nolēmums ir valsts atzīts publisks akts, tādēļ neviena persona vai iestāde nevar apšaubīt šādā spēkā stājušās dokumentā esošo faktu patiesumu. Atceries, ka administratīvā tiesa savu spriedumu pieņem Latvijas tautas vārdā.

Kas var iesniegt pieteikumu tiesā?

Pieteikumu tiesā var iesniegt viendzimuma partneru ģimenes. Tie drīkst būt arī tādi pāri, kuri iepriekš jau ir noslēguši laulību ārvalstīs, ņemot vērā, ka līdz šim Latvijā nav pastāvējis veids kā juridiski atzīt ģimenes attiecības, tostarp nebija iespējas vērsties tiesā. Partneru attiecībām ir jābūt balstītām uz rūpēm un cieņu vienam pret otru, kā arī gādību par kopīgo mājsaimniecību, ja tāda pastāv.

Kā notiek process?

...

Kā Mozaīka var palīdzēt?

...

Ko tas nozīmēs un kādi būs ieguvumi?

...

Kādi būs nākošie soļi?

...

Kādi ir līdzšinējie Mozaīkas sasniegumi?

...

Kā pietiekties savas ģimenes atzīšanai tiesā?

Pieteikšanās savas ģimenes atzīšanai tiesā ir ļoti vienkārša. Zemāk ir pieejama anketa, kura ir jāaizpilda un jānosūta Mozaīkai uz e-pastu legal@mozaika.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas Mozaīka uzsāks darbu pie pieteikuma sagatavošanas, kas būs iesniedzams administratīvajā tiesā. Šo pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, ja pārim katram ir pieejams elektroniskais paraksts, piemēram, eParaksts Mobile vai arī personas apliecība jeb tautā saucamā ID karte.

Gadījumā, ja neviens no iepriekšminētajiem rīkiem pārim nav pieejams, tad pieteikumu var parakstīt arī izmantojot banku pakalpojumos plaši izmantoto Smart-ID rīku. Šajā gadījumā pieteikuma parakstīšana notiks Igaunijā izstrādātajā platformā www.dokobit.lv, kas ļaus dokumentiem pievienot elektronisku parakstu, izmantojot Smart-ID. Uztraukumam nav pamata, jo šis pakalpojums ir pieejams bezmaksas. Proti, katrs lietotājs bezmaksas var parakstīt līdz 5 dokumentiem mēnesī.

Mozaīkas juridiskais atbalsts pēc pieteikuma sagatavošanas to nosūtīs pieteicējiem un palūgs ar to iepazīsties, uzmanīgi izlasīt un nepieciešamības gadījumā informēt, ka kaut kas vēl būtu precizējams vai labojams. Ja pieteikuma saturā citu kļūdu vai neprecizitāšu nav, tad Mozaīka palūgs to parakstīt un pašiem nosūtīt uz tiesu. Arī šis process ir vienkāršs, jo atliek nosūtīt tikai e-pastu uz Mozaīkas norādīto tiesas e-pastu, pievienojot e-pastam parakstīto pieteikumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka ņemot vērā Mozaīkas juridiskā atbalsta noslogotību, anketa tiks apstrādāta un pieteikums sagatavots laikā, kas var būt no dažām darba dienām līdz pat divām nedēļām.

Aizpildiet anketu un nosūtiet to Mozaīkai uz e-pastu legal@mozaika.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas Mozaīka uzsāks darbu pie pieteikuma sagatavošanas. Pirms pieteikuma nosūtīšanas uz tiesu varēsiet ar to rūpīgi iepazīties, sniegt ieteikumus vai precizēt to un visbeidzot arī parakstīt pieteikumu.